Σταματά τις άσχημες μυρωδιές και Μειώνει την Μόλυνση/Ρύπανση του περιβάλλοντος

Η κουζίνα ενός εστιατορίου αναδύει άσχημες μυρωδιές στη γύρω περιοχή;

Εργοστάσια, εστιατόρια, βιομηχανικές κουζίνες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και απορριμμάτων και πολλές άλλες επιχειρήσεις εκπέμπουν άσχημες μυρωδιές και οσμές μέσα από τις καπνοδόχους ή τους αγωγούς εξαερισμού/εξάτμισης και συνεπώς μολύνουν και δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον badsmall02

Η ΑποτελεσματικόΟ παρουσιάζει μία Πρωτοποριακή Λύση για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου – ένα ενεργό σύστημα που απομακρύνει τις επικίνδυνες μυρωδιές ούτως ώστε ο εκπεμπόμενος αέρας να γίνει άοσμος και να μην ταράσσει το περιβάλλον.Φιλικό προς το περιβάλλον

  • Αντιμετώπιση της μόλυνσης που απελευθερώνεται στο περιβάλλον

Φιλικό προς το χρήστη

  • Συνδέεται στα υφιστάμενα συστήματα καυσαερίων
  • Εύκολη και απλή λειτουργία